W dniu 22 maja 2024 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisano umowę pożyczki dla Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.

W dniu 22 maja 2024 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisano umowę pożyczki dla Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej. Pożyczka w kwocie do 1 000 000,00 zł została udzielona Związkowi na pokrycie zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Dowiedz się więcej…

Umowa – Termomodernizacja i remont budynku administracyjno – technicznego.

W dniu 06-02-2024 roku podpisaliśmy umowę z firmą Euro – Okno Wiesław Adamski z Kozłowa na zadanie „Termomodernizacja i remont budynku administracyjno – technicznego”, na które Związek uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 2 475 263,23 zł. Do Dowiedz się więcej…