O Nas

Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej, w województwie świętokrzyskim, powstał w 1991 roku w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, obejmującą ujmowanie i dystrybucję wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków na terenie gmin: Kazimierza Wielka, Działoszyce, Skalbmierz, Słaboszów