Umowa – Termomodernizacja i remont budynku administracyjno – technicznego.

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

W dniu 06-02-2024 roku podpisaliśmy umowę z firmą Euro – Okno Wiesław Adamski z Kozłowa na zadanie „Termomodernizacja i remont budynku administracyjno – technicznego”, na które Związek uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 2 475 263,23 zł.

Do przeprowadzenia remontu skłonił nas aktualny stan techniczny, który prezentujemy na dołączonych zdjęciach.  W ramach inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja i remont budynku administracyjno – technicznego Związku Międzygminnego Nidzica w Kazimierzy Wielkiej”. planuje się wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu w której zakres wejdzie:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji zewnętrznych.
2. Docieplenie i izolacja fundamentów budynku.
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
4. Docieplenie dachu.
5. Wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elektrycznych, wod-kan, odgromowej, co. klimatyzacji, wentylacji, itp.
6. Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z instalacją grzewczą – pomieszczenia biurowe.
7. Wykonanie instalacji co pomieszczeń garażowych
8. Wykonanie remontu pomieszczeń wewnętrznych.
9. Uporządkowanie terenu inwestycji.

Dzięki przeprowadzonemu remontowi obiektu ograniczone zostaną koszty ogrzewania obiektu, co powinno wpłynąć pozytywnie na zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza. Nowoczesne systemy grzewcze będą zasilane czystą energią z instalacji fotowoltaicznej o mocy 25 kWp która została już zamontowana i produkuje czystą energię na potrzeby obiektów Związku.