Prześlij stan wodomierza

wodomierz grafika
wodomierz grafika

Odczytując stan licznika podajemy, tylko wartość wyrażoną w pełnych metrach sześciennych.

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne. 

W związku z powyższym podając wskazanie wodomierza należy podawać wyłącznie cyfry czarne, oznaczające pełne metry sześcienne.

Pola  oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Tu wpisz odczyty pozostałych wodomierzy podając Nr wodomierza i stan licznika.