W dniu 22 maja 2024 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisano umowę pożyczki dla Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.

W dniu 22 maja 2024 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisano umowę pożyczki dla Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej. Pożyczka w kwocie do 1 000 000,00 zł została udzielona Związkowi na pokrycie zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Dowiedz się więcej…

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie 800 000  złotych”

Informujemy, iż realizacja zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie 800 000  złotych” została zakończona. Powyższe zadanie dotyczyło dostawy i montażu dwóch kompletnych instalacji fotowoltaicznych Dowiedz się więcej…

Pan Łukasz Maderak Zastępca Burmistrza MiG Kazimierza Wielka osobiście zapoznał się z postępem prac przy inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie 800 000  złotych”

W dniu dzisiejszym Pan Łukasz Maderak Zastępca Burmistrza MiG Kazimierza Wielka osobiście zapoznał się z postępem prac przy montażu instalacji fotowoltaicznej dla budynku administarcyjno – technicznego Związku. Wspólnie z Przewodniczącym Zarządu Związku Andrzejem Bydłoszem omawiali kolejne planowane przez Związek inwestycje.

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie 800 000 złotych”

Miło nam poinformować, iż realizacja zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie 800 000 złotych” już się rozpoczęła. Przypominamy, że obecnie realizowana jest dostawa i Dowiedz się więcej…

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie 800 000 złotych”

W piątek 18 sierpnia 2023r. w siedzibie Związku Międzygminnego „Nidzica” została zawarta umowa z firmą JB ENERGIA Sp. z o.o. z Dąbrowy Tarnowskiej na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Dowiedz się więcej…

Realizacja zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie 800 000 złotych”

Z przyjemnością informujemy, iż na dzień dzisiejszy realizacja zadania pn.:„Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie 800 000 złotych” toczy się w błyskawicznym tempie. Większość zaplanowanych prac Dowiedz się więcej…

UMOWA NA POŻYCZKI Z WFOŚIGW

W dniu 5 kwietnia 2023 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisano umowy na zadanie „Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej Dowiedz się więcej…