Oświadczenie -faktury elektroniczne

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur VAT wystawionych za usługi świadczone przez Związek Międzygminny „Nidzica”, prosimy o złożenie załączonego oświadczenia w sekretariacie Związku, przesłanie pocztą lub e-mailem na poniższy adres :

Związek Międzygminny „Nidzica

ul. Zielona 12, 28-500 Kazimierza Wielka

e-mail: zmgn@nidzicakw.pl

Kategorie: Informacje