W dniu 22 maja 2024 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisano umowę pożyczki dla Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

W dniu 22 maja 2024 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisano umowę pożyczki dla Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej. Pożyczka w kwocie do 1 000 000,00 zł została udzielona Związkowi na pokrycie zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej”.

W imieniu Związku Międzygminnego „Nidzica” umowę podpisali Przewodniczący Zarządu – Andrzej Bydłosz, Wiceprzewodniczący Zarządu – Stanisław Porada, przy kontrasygnacie Skarbnika Związku – Danuty Taw, a ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Prezes Zarządu – Jacek Skórski.