„Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej”

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

Bardzo miło nam poinformować Państwa, że nie zwalniamy tempa i w dniu dzisiejszym podpisaliśmy dwie umowy na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej” z firmą Inżynieria Rzeszów S.A., na które Związek uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Realizacja dwuetapowego przedsięwzięcia potrwa 13 miesięcy.
Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 15 789 510,00 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy nam kibicowali i wspierali nas: Adam Bodzioch, Łukasz Maderak, Stanisław Porada, Marek Juszczyk, Robert Książka, Jerzy Pilawski, Marta Vozsnak.