UMOWA NA POŻYCZKI Z WFOŚIGW

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

W dniu 5 kwietnia 2023 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisano umowy na zadanie „Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie   1 039 800 zł oraz umowę na zadanie  „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie 800 000 złotych”.
Dzięki pozyskanym środkom pożyczkowym możliwe będzie sfinansowanie wkładu własnego do przebudowy oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej, na które Związek otrzymał dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 413 200 zł. Budowa 6 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Związku o łącznej mocy 200kWp w całości będzie sfinansowane z pożyczki. Instalacje fotowoltaiczne rozlokowane będą na obiektach Związku obejmujące teren gmin: Kazimierza Wielka, Skalbmierz i Działoszyce. Dzięki produkcji czystej energii ze słońca zyska środowisko naturalne, jak również zmniejszą się rachunki za zakup energii elektrycznej.
Umowę podpisali ze strony WFOSiGW w Kielcach Prezes Ryszard Gliwiński, a w imieniu Związku Przewodniczący Zarządu Andrzej Bydłosz, Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Porada, przy kontrasygnacie Skarbnika Związku Danuty Taw.