„Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie 800 000  złotych”

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

Informujemy, iż realizacja zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie 800 000  złotych” została zakończona. Powyższe zadanie dotyczyło dostawy i montażu dwóch kompletnych instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty – budynku administarcyjno – technicznego w Kazimierzy Wielkiej (25 kWp), a instalacja jest zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej. Drugi to obiekt oczyszczalnia ścieków w Łękawie (10 kWp). Koszt wykonania tych instalacji wyniósł 121 888,00 zł.
Na chwilę obecną moc wszystkich zainstalowanych paneli fotowoltaicznych na obiektach Związku wynosi ok. 300 kWp.