Realizacja zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie 800 000 złotych”

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

Z przyjemnością informujemy, iż na dzień dzisiejszy realizacja zadania pn.:„Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie pożyczki preferencyjnej, w kwocie 800 000 złotych” toczy się w błyskawicznym tempie. Większość zaplanowanych prac zbliża się ku końcowi. Własna elektrownia słoneczna będzie znakomitym sposobem na uniezależnienie się od wzrostów cen energii jak również inwestycja w czyste powietrze poprzez ograniczenie zużycia energii wytwarzanej z paliw kopalnych.
Przypominamy, że obecnie realizowana jest dostawa i montaż czterech kompletnych instalacji fotowoltaicznych na obiektach:

  • ujęcie wody w Dzierążni (o mocy 25 kWp),
  •  ujęcie wody w Sancygniowie (o mocy 25 kWp),
  • przepompownia wody i zbiorniki ul. Budzyńska w Kazimierzy Wielkiej (o mocy 50 kWp),
  • przepompownia wody i zbiorniki w Małoszowie (o mocy 15 kWp).

Koszt tego etapu zadania wynosi 430 444,42 zł.
Warto nadmienić, że już w 2022 roku jako pierwsza w ramach tego zadania wykonana została instalacja o mocy 50kWp na oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej o wartości 184 253,00 zł.

Łączna moc wszystkich zainstalowanych paneli fotowoltaicznych na obiektach Związku na koniec września 2023r. wyniesie 300 kWp.
Na poniższych zdjęciach przedstawiamy zaawansowanie prac montażowych realizowanych na obiektach Związku Międzygminnego „Nidzica”.