Ogłoszenie – przyczepy na sprzedaż.

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

PRZYCZEPY NA SPRZEDAŻ

Nazwa: Przyczepa jednoosiowa Pronar T655
Rok produkcji 2012
Stan bardzo dobry
3 stronny wywrot
Ładowność 2 tony
Dopuszczalna masa całkowita 2980 kg
Masa własna 980 kg
Wymiary przyczepy (długość/szerokość/wysokość) 4425/1595/1270 mm
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowe (długość/szerokość/wysokość) 2910/1410/800 mm
Pojemność ładunkowa 3,2m3
Powierzchnia ładunkowa 4,1 m2
Rozstaw kół 1150 mm
Cena minimalna 22 000 zł. brutto


Nazwa: Przyczepa jednoosiowa Cynkomet T117
Rok produkcji 2013
Stan bardzo dobry
3 stronny wywrot
Ładowność 3,5 tony
Masa własna 1165 kg
Wymiary przyczepy (długość/szerokość/wysokość) 4730/1990/1490 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej (długość/szerokość/wysokość) 3320/1800/500 mm
Pojemność ładunkowa 3,0 m3
Powierzchnia ładunkowa 6,0 m2
Rozstaw kół 1500 mm
Przyczepa zarejestrowana i ubezpieczona.
Cena minimalna 29 000 zł. brutto


Ofertę kupna powyższych przyczep należy złożyć do dnia 03.06.2024 r. do godz. 08:00, w sekretariacie Związku, ul. Zielona 12, 28-500 Kazimierza Wielka, na adres e-mail: zmgn@nidzicakw.pl lub przesłać pocztą na podany powyżej adres. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oferta winna zawierać nazwę przyczepy oraz oferowaną cenę brutto.
O wyborze oferty decyduje wyłącznie cena.
W przypadku nie uzyskania ceny minimalnej Sprzedający unieważni postępowanie.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podani przyczyny.
W razie pytań prosimy kontaktować pod nr tel. 41 3521 801 wew. 222

Kategorie: Informacje