Komunikat – usługa wywozu nieczystości.

Związek Międzygminny „Nidzica” informuje, że od 01 czerwca 2022 r. będzie świadczył usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Kazimierza Wielka, pojazdem asenizacyjnym o pojemności 8 m3. Usługa odbioru nieczystości ciekłych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Osoba zlecająca wywóz powinna Dowiedz się więcej…