Komunikat – usługa wywozu nieczystości.

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

Związek Międzygminny „Nidzica” informuje, że od 01 czerwca 2022 r. będzie świadczył usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Kazimierza Wielka, pojazdem asenizacyjnym o pojemności 8 m3.
Usługa odbioru nieczystości ciekłych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Osoba zlecająca wywóz powinna być obecna podczas odbioru ścieków oraz zapewnić dojazd pojazdu asenizacyjnego do szamba.
Podstawą do realizacji usługi jest zgłoszenie telefoniczne
pod nr tel. 41 3521 801, 41 3522 041 w godz. 07.00-15.00.

Kategorie: Usługi