Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko referent ds. technicznych, została wybrana Pani Jakuszewska Olga, zamieszkała w Kijanach. [Informacja o wyniku naboru PDF]