INFORMACJA – „Nidzica” świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

Związek Międzygminny „Nidzica” informuje, iż świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Kazimierza Wielka, pojazdem asenizacyjnym o pojemności 8 m3.

Usługa odbioru nieczystości ciekłych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Osoba zlecająca wywóz powinna być obecna podczas odbioru ścieków oraz zapewnić dojazd pojazdu asenizacyjnego do szamba.
Podstawą do realizacji usługi jest zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 41 3521 801, 41 3522 041 w godz. 07.00-15.00.

Przypominamy, również o obowiązku spisania umowy na wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych przed odbiorem nieczystości.

Wzór obowiązującej umowy wraz z regulaminem wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej można pobrać przez poniższe linki.

Kategorie: Informacje