Informacja – Została podpisana umowa na wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej.

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

W dniu 29 czerwca 2023r. w siedzibie Związku Międzygminnego „Nidzica” została zawarta umowa z firmą JB ENERGIA Sp. z o.o. z Dąbrowy Tarnowskiej na zadanie pn.: „Dostawa i montaż kompleksowej instalacji fotowoltaicznej dla Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej – etap 1”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż czterech kompletnych instalacji fotowoltaicznych na poniższych obiektach:
– ujęcie wody w Dzierążni (25 kWp),
– ujęcie wody w Sancygniowie (25 kWp),
– przepompownia wody i zbiorniki ul. Budzyńska w Kazimierzy Wielkiej (50 kWp),
– przepompownia wody i zbiorniki w Małoszowie (15 kWp).
Kosz tego etapu zadania wynosi 430 444,42 zł.
Warto nadmienić, że już w 2022 roku jako pierwsza w ramach tego zadania wykonana została instalacja o mocy 50kWp na oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej.
Realizacja powyższych inwestycji możliwa jest dzięki uzyskanej pożyczce z WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Dzięki produkcji czystej energii ze słońca zyska środowisko naturalne, jak również zmniejszą się rachunki za zakup energii elektrycznej.

Kategorie: Informacje