Ogłoszenie – nabór na stanowisko

Opublikowane przez Joanna Stokłosa w dniu

       Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej poszukuje:
Kandydata na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Nidzica” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej powołanego na podstawie art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wykonującym w imieniu Gminy Kazimierza Wielka, Gminy Skalbmierz, Gminy Działoszyce i Gminy Słaboszów obowiązki zaspokajania potrzeb mieszkańców w/w Gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

ZADANIA KANDYDATÓW:
Bieżące zarządzanie Związkiem Międzygminnym „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.
Organizowanie pracy Zarządu zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutem Związku. Pełnienie obowiązków pracodawcy wobec pracowników Związku. Wydawanie zarządzeń w bieżących sprawach Związku, negocjowanie i podpisywanie umów w imieniu Związku. Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii rozwoju Związku na podstawie wytycznych przekazanych przez Zarząd Związku oraz przez Zgromadzenie Związku. Wyszukiwanie i wdrażanie projektów mających na celu pozyskiwanie finansowania inwestycji Związku.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
Wykształcenia wyższego.
Minimum 3-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym.
Bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft Office (w szczególności MS Excel).
Umiejętności analitycznych oraz organizacyjnych.
Dyspozycyjności oraz gotowości do wyjazdów służbowych.
Komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole.
Umiejętności podejmowania decyzji.
Prawo jazdy kat. B.

OFEROWANE WYNAGRODZENIE MINIMALNE:
13.915,00 zł. brutto (wynagrodzenie nie uwzględnia dodatku stażowego).
CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres email: zmgn@nidzicakw.pl
W tytule maila proszę wpisać: „Przewodniczący Zarządu – kandydatura”.
Kandydat lub kandydaci wyłonieni w otwartym konkursie przedstawieni zostaną Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej – organowi stanowiącemu Związku, który podejmie decyzję w zakresie powołania Przewodniczącego Zarządu. Wyłonienie kandydata lub kandydatów w otwartym konkursie nie gwarantuje wyboru na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Nidzica” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej.

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2021 roku drogą mailową, pocztową lub osobiście na adres:
Związek Międzygminny „Nidzica”
ul. Zielona 12
28-500 Kazimierza Wielka
tel. 41 35 21 801 lub 41 35 22 041

Kategorie: Oferty pracy