Informacja dotycząca zmiany nr kont bankowych

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

UWAGA !!! Indywidualne numery kont bankowych.

Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej zawiadamia, iż od 22 maja 2020 r. w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu świadczonych przez nas usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, zostały Państwu przypisane  indywidualne numery kont bankowych uwidocznione na fakturze.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy dokonywaniu płatności i wpisaniu nowego numeru konta bankowego.

Jeżeli zrobią Państwo przelew na stary numer konta bankowego, kwota ta również zostanie poprawnie zaksięgowana, ale czas księgowania będzie wydłużony.
Zalecamy jak najszybszą aktualizację numeru konta w stałych zleceniach, szybkich przelewach, szablonach.
Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy jednocześnie mając nadzieję, że zmiany te poprawią jakość świadczonych przez nas usług.

Kategorie: Informacje